RAY-hanke

NUORTEN KYVYT KÄYTTÖÖN

Etelä-Karjalan Kylät ry:n, Kymenlaakson Kylät ry:n, Lemin ja Vuoksen 4H -yhdistysten Ray:n Paikka auki -ohjelmasta rahoituksen saanut Nuorten kyvyt käyttöön -hanke starttasi täyteen vauhtiin toteuttajayhdistysten ja työllistettyjen nuorten yhteisellä tapaamisella 11.5. Luumäellä. Kukin yhteistyökumppani sai rahoituksen yhden vaikeasti työllistyvän nuoren palkkaukseen vuodeksi kerrallaan.  Yhteisessä tapaamisessa tultiin tutuiksi ja sisäistettiin Nuorten kyvyt käyttöön -hankkeen toimintamuodot. Hankkeella työllistetyt nuoret ovat Sanderi Sihvo (Etelä-Karjalan Kylät ry), Noora Lambert ((Vuoksen 4H), Antti Kaipiainen (Lemin 4H) sekä Saku Pitkälä (Kymenlaakson Kylät ry).

Nuorten kyvyt käyttöön -hankkeen pääasiallisena tavoitteena on tarjota työttömille alle 30 -vuotiaille nuorille mahdollisuus lisätä työelämän valmiuksia, löytää pontta koulutukseen hakeutumiseen sekä tutustua yhdistyskentän monialaiseen toimintaan sijoittamalla heitä kolmannen sektorin tarjoamille työmarkkinoille.

 

Nuorien saaman monipuolisen 3. sektorin työkokemuksen lisäksi yhdistykset saavat lisäkädet avukseen sekä käyttöönsä nuorten omaaman hiljaisen tiedon.  Nuorten osallistuminen yhdistystoimintaan voi parhaimmassa tapauksessa tuottaa jopa uusia toimintamalleja.

 

Maakunnalliset kyläyhdistykset (Etelä-Karjalan Kylät ry ja Kymenlaakson Kylät ry) tarjoavat nuorille omien työtehtäviensä lisäksi mahdollisuuden oppia myös mm. kyläyhdistysten toteuttamista tehtävistä sijoittamalla heitä työnkiertämisellä määräajaksi pääasiallisesti kyläyhdistyksiin työhön.

 

Etelä-Karjalan Kylät ry:n nuori taipalsaarelainen Sanderi Sihvo sai heti torstaina 12.5. tuntumaa kyläyhdistystoiminnasta osallistumalla yhtenä opastajana Etelä-Karjalan Kylät ry:n Ylämaan asukkaille tarjoamaan ”varttuneemman väen atk-ohjaukseen” Ylämaatalolla.  Useampi opastukseen osallistunut asukas sai nauttia Sanderilla olevasta ”hiljaisesta” atk-taidosta.

 

Jokaisella nuorella on oma työmentori ja yhteyshenkilö, joka tukee ja auttaa nuorta hänen työssään:

Etelä-Karjalan Kylät ry, Minna Piutula, p. 040-216 5342, minna.piutula@taipalsaari.fi

Kymenlaakson Kylät ry, Elina Seppänen, p. 040 184 3576, elina.seppanen@kymenkylat.fi

Lemin 4H, Merja Kuukka, p. 050-520 6166, merja.kuukka@lemi.fi

Vuoksen 4H, Pasi Vuorikoski, p. 040-581 6857, pasi.vuorikoski@4h.fi

 

Lisätietoja hankkeesta: http://kylat.ekarjala.fi/ray-2/

 

Taipalsaari 13.5.2016

Hankekumppaneiden puolesta Marja Jussila