Yhdistys

Vuoksen 4H-yhdistys on Rautjärvellä, Ruokolahdella ja Imatralla toimiva lasten ja  nuorten elämänhallintaa sekä työelämävalmiuksia tukeva kansalaisjärjestö.

Toimintaamme pyörittävät palkatun henkilöstön lisäksi vapaaehtoiset ohjaajat.

Toimintamme pohjautuu avoimuuteen, asiantuntevuuteen ja yritteliäisyyteen.

Kuulumme valtakunnalliseen 4H-järjestöön ja olemme yksi 255 ympäri Suomen toimivista paikallisyhdistyksistä.

Valtakunnalliseen 4H-järjestöön kuuluu 78 500 jäsentä, joista 6 - 28-vuotiaita nuorisojäseniä on 67 000.

4H-työn perusajatuksena on edistää lasten ja nuorten kasvamista aikuisiksi, jotka pään harkinnalla, käsien taidolla ja sydämen hyvyydellä pystyvät luomaan arkipäivän hyvinvointia niin itselleen kuin muille.

Omaa toimintaamme ohjaa 4H-järjestön toiminta ajatus tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja kasvamista vastuuseen edistämällä nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja arjen taitoja, yhteistyötaitoja, kansainvälisyyttä sekä luonnon ja ympäristön kunnioitusta.

 

Toteutamme 4H työn arvoja jotka ovat:

Yrittelijäisyys ja ahkeruus

Yhteistyö

Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus sekä

välittäminen ja suvaitsevaisuus